Tidligere disputaser - Side 3

Tid og sted: 8. mars 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Kari Kinn ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Null Subjects in the History of Norwegian

Tid og sted: 5. feb. 2016 13:15, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Ingrid Dommersnes Jølbo ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom

Tid og sted: 18. des. 2015 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Marthe Øidvin Burgess ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

Tid og sted: 10. des. 2015 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.ed. Monica I. Norvik Knoph ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Language assessment and therapy for verb production impairments in multilingual aphasia.

Tid og sted: 16. apr. 2015 12:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Klaus Johan Myrvoll ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kronologi i skaldekvæde. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering

Tid og sted: 6. mars 2015 13:00, auditorium Simula, Ole- Johan Dahls hus, Forskningsparken

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet

Tid og sted: 2. mars 2015 13:00, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Guro Nore Fløgstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forking paths: Category change, subfunction variation, and Preterits in Porteño Spanish and beyond

Tid og sted: 27. feb. 2015 13:00, auditorium Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Annika Bøstein Myhr ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Memories out of Place and Season. England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989

Tid og sted: 30. sep. 2014 13:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Gebre Bizuneh Guadie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Shinasha Noun Morphology

Tid og sted: 29. sep. 2014 13:15, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Sabiha Huq ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Nation Speaks through the Global: Transformations of Peer Gynt in South Asia and in a Norwegian Valley

Tid og sted: 20. juni 2014 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Harr Svare ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk

Tid og sted: 13. juni 2014 12:30, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Åshild Søfteland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale

Tid og sted: 13. juni 2014 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Gudrun Kløve Juuhl ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar

Tid og sted: 23. mai 2014 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

Tid og sted: 21. feb. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand. philol. Terje Wagener ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The history of Norwegian relative clauses.

Tid og sted: 13. des. 2013 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Bjørg Nesje Nybø ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur.

Tid og sted: 29. nov. 2013 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Anders Vaa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A Grammar of Engdewu. An Oceanic language of Solomon Islands.

Tid og sted: 12. sep. 2013 09:15, Auditorium 1, Sophus Bugges hus, Blindern

Master Cathinka Hambro ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Waiting for Christian Fish on Milk from India. A Textual and Contextual Analysis of 'Altram Tige Dá Medar' ('The Nourishment of the House of Two Milk Vessels').

Tid og sted: 20. juni 2013 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Karine Stjernholm ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo.

Tid og sted: 18. juni 2013 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Elisabeth Ellingsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst. En analyse av voksne andrespråksleseres  fortolkninger i et interaktivt perspektiv.

Tid og sted: 7. juni 2013 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Tor Arne Haugen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Polyvalent Adjectives in Norwegian. Aspects of their Semantics and Complementation Patterns.

Tid og sted: 7. juni 2013 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Liyang Xia ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Heart Higher than the Sky - Reinventing Chinese Femininity through Ibsen's Hedda Gabler.

Tid og sted: 8. feb. 2013 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Fikre Gebrekidan Reda ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tigrinya – English/Amharic Codeswitching

 

Tid og sted: 23. nov. 2012 09:15, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern

Master Ahmed Ahsanuzzaman ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sambhu Mitra’s A Doll’s House: Putul Khela in Bengal

Tid og sted: 15. nov. 2012 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand.teol. Rolf Piene Halvorsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tre diskursmarkører i norsk tegnspråk. En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger