Tidligere disputaser - Side 4

Tid: 14. juni 2012 09:15

Master Olga Djordjilovic ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction

Tid og sted: 20. jan. 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Anne Skaret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Litterære kulturmøter. En studie av bildebøker og barns resepsjon

Tid og sted: 20. jan. 2012 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Jan Grue ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):  Interdependent Discourses of Disability: A Critical Analysis of the Social/Medical Model Dichotomy

Tid og sted: 4. nov. 2011 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Magister Mikael Males ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden graden philosophiae doctor (ph.d.): Mytologi i skaldedikt, skaldedikt i prosa. En synkron analys av mytologiska referenser i medeltida norröna handskrifter

Tid og sted: 28. okt. 2011 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Debela Goshu Amante ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden graden philosophiae doctor (ph.d.): The Semantics of Oromo Frontal Adpositions

Tid og sted: 21. okt. 2011 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Sveinung Nordstoga ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare si avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen - eit lesebokprogram blir realisert

Tid og sted: 9. sep. 2011 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Mag.art. Elise Kleivane ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare si avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Reproduksjon av norrøne tekstar i seinmellomalderen. Variasjon i "Eiríks saga Viðfǫrla"

Tid og sted: 17. juni 2011 09:15, auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Nanna Løkka ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Steder og landskap i norrøn mytologi - En analyse av topografi og kosmologi i gudediktene av den eldre Edda.

Tid og sted: 8. apr. 2011 09:15, Auditorium 2 Helga Engs hus, Blindern.

Master Karoline Kjesrud ved Instituttet for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lærdom og fornøyelse. Sagaer om helter på eventyr — et speilbilde av ideer og forestillinger fra senmiddelalderen på Island

Tid og sted: 25. mars 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Cand.philol. Henriette Siljan ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. : Metaforisering, nominalisering og normering - en teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster 

Tid og sted: 4. mars 2011 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Licentiata Philosophiae Suzanne Marti ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kingship, Chivalry and Religion in the Perceval Matter: An Analysis of the Old Norse and Middle English Translations of Le Conte Du Graal

Tid og sted: 4. feb. 2011 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Master Susan Nacey ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Comparing linguistic metaphors in L1 and L2 English

Tid og sted: 17. des. 2010 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Master Stefka Gueorguieva Eriksen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Writing and reading in medieval manuscript culture. The transmission of the story of Elye in Old French and Old Norse literary contexts

Tid og sted: 10. des. 2010 10:30, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand.philol. Åse Marie Ommundsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut

Tid og sted: 29. okt. 2010 09:15, Auditorium 1 Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Nils Dverstorp ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Skrivaren och skriften – om skrift- och handskriftsproduktion i Vadstena kloster

Tid og sted: 10. sep. 2010 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Jenny Graver ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Passives and Impersonals. A diachronic study of the Irish autonomous verb in the framework of Lexical Function Grammar.

Tid og sted: 20. aug. 2010 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Anette Storli Andersen ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Deus ex machina? Henrik Ibsen og teatret i norsk offentlighet 1780-1864.