Gjesteforelesning: Generation(s) konflikt: Retorik, følelser og ungdomsaktivisme

Generasjon(s)konflikt: Retorikk, følelser og ungdomsaktivisme

På tvers av en rekke samfunnsdebatter har omdreiningspunktet for en del velkjente argumenter ofte vært barn og den yngre generasjoner. I USA har syklusen av skoleskytinger reist spørsmålet om hvordan man best kan beskytte barnene. Lignende har «barnas fremtid» ofte vært et tema i klimadebatten. Det har på denne måten vært en tendens til å posisjonere barn som enten objekter eller ikke-kompetente subjekter. På tross av dette har vi i de to nevnte debattene siden 2017 sett en stigende deltagelse fra nettopp den yngre generasjon. Unge retorer i alderen 14-20 år har i økende grad tilkjempet seg en offentlig stemme som påvirker den rådende debatten. Eksemplar på dette er Emma Gonzales taler om våpenkontroll i USA og Greta Thunbergs klimaaktivisme. Felles for disse nye stemmers retorikk er at de i høy grad gjør grad benytter seg av patos og gjennom dette tar et oppgjør med eldre generasjoner.

Det er på denne måten er retorikk som trer veldig følelsesmessig inn i den retoriske agon. Denne utviklingen faller sammen med en fornyet interesse for følelser innenfor retorikkforskningen. Dette foredraget tar derfor sitt utgangspunkt i de to nevnte aktivistenes retorikk for å undersøke hvordan unge retorer gjør følelser til en sentral del av offentlig deliberasjon.

Esben Bjerggaard Nielsen er førsteamanuensis i retorikk ved Aarhus Universitet.

Arrangør

ILN
Emneord: Retorikk
Publisert 11. nov. 2019 13:10 - Sist endret 12. nov. 2019 15:30