2020

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2020 12:0016:00, Zoom

Noden «Litteraturlesing med digitale verktøy» inviterer til seminar om bruk av digitale metoder når vi forsker på og underviser i litteratur.

Forfatter Frode Helland
Tid og sted: 24. feb. 2020 10:1512:00, Georg Morgenstiernes hus, Seminarrom 152

Seminar med diskusjon om Frode Hellands bok «Rasismens retorikk»