Bruk av digitale metoder i arbeid med litteratur

Noden «Litteraturlesing med digitale verktøy» inviterer til seminar om bruk av digitale metoder når vi forsker på og underviser i litteratur.

 

Tid og sted:

Fredag 18.desember kl. 13–16 på Zoom, ev. på Blindern i egnet rom hvis det lar seg gjøre å møtes fysisk på forsvarlig vis – vi vil i så fall gjerne få tilby litt servering og julestemning.

Vil vil belyse og diskutere hvordan vi kan nyttiggjøre oss av digitale metoder i arbeidet med litteratur, med vekt på f.eks. følgende spørsmål:

  • Hva kan vi gjøre med digitale metoder som vi ikke kan gjøre uten dem? 
  • Hvordan kan digitale metoder og mer etablerte litteraturvitenskapelige metoder (eller nærlesningsmetoder) utfylle hverandre?
  • Hvordan kan bruk av digitale metoder gjøre forskningen mer tverrfaglig?

Forskere fra ulike institusjoner vil bidra med korte innlegg. 

Det blir diskusjon og samtale mellom innleggene. 

Vil du også bidra, meld fra til arrangørene.

 

I tillegg vil Karl Berglund (Uppsala Universitet) og Timothy Tangherlini (University of Berkely) forelese digitalt.

Påmeldingsfrist: 1.12.2020

Arrangører: Heidi Karlsen og Aasta M.B. Bjørkøy

Mail:

heidi.karlsen@ibsen.uio.no

a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no

 

Arrangementet er støttet av UiOs Teksthub.

Se mer om UiOs Teksthub her:

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/kompetansehuber/teksthub/

Publisert 5. nov. 2020 11:11 - Sist endret 5. nov. 2020 11:11