Politisk forum: Framstillingen av Kina i norske TV-dokumentarer fra 1960-tallet til i dag

Hvordan framstilles Kina i norske medier, og hvordan har denne framstillingen utviklet seg fra slutten av 1960-tallet til i dag?

Julianne Yang

Øverst til høyre: Skjermdump fra NRKs TV-program Siden sist: Hongkong (1964).

Om foredraget

Synet på Kina i vestlige land har forandret seg dramatisk i de siste par tiårene. Mens fortidens Kina først og fremst ble ansett som et fjernt, eksotisk rike som var adskilt fra «Vesten», er dagens Kina en økonomisk og geopolitisk stormakt som vestlige land må forholde seg til. Dette gjør at det er viktigere enn noensinne å forstå hvordan Norge betrakter (og har betraktet) Kina – ikke minst fordi kinesiske myndigheter følger med på hvordan Kina blir framstilt i andre land.

I dette foredraget forteller Yang om det nye forskningsprosjektet sitt, der hun analyserer hvordan NRKs framstilling av Kina har utviklet seg fra slutten av 1960-tallet til i dag. Yang gir et overblikk over prosjektet sitt og forteller om de faglige, politiske og personlige motivasjonene bak prosjektet. Hun gir også et innblikk i materialet hun analyserer, blant annet fire TV-dokumentarer som ble vist på NRK i henholdsvis 1964, 1972, 1986 og 2015. Dokumentarene viser forandringer ikke bare i det norske Kinabildet, men også i måten det norske samfunnet – og Norges plass i verden – representeres på.

Om foreleseren

Julianne Q. M. Yang er gjennomføringsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), og forsker på skandinaviske filmer og media.

I Yangs avhandling, Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st Century Scandinavian Film and Media, analyserer hun hvordan nyere skandinaviske audiovisuelle fortellinger representerer opplevelsen av å være privilegert i en verden preget av global urettferdighet. Tittelen på det nyeste forskningsprosjektet hennes er From Cultural Revolution to the Chinese Dream: Images of China in Norwegian TV News Documentaries from the 1960s to the Present.

Om Politisk forum

Politisk forum vil primært være en foredragsrekke, hvor hensikten er å etablere et forum for forskere ved HF som arbeider med prosjekter som kan ha politisk relevans i vid forstand. Slik skal forumet også å bidra til å synliggjøre at humanistisk forskning ofte er direkte relevant for politiske spørsmål, og slik styrke humanioras samfunnskontrakt på dette området.

Vekten vil ligge på forskning som kan ha et kritisk potensiale, og som finner sted ved Det humanistiske fakultet ved UiO. Senere er målet å invitere foredragsholdere utenfra som kan gi interessante bidrag til den politiske diskusjonen i samtiden.

Emneord: Media, Norge, Kina, TV, Dokumentar
Publisert 6. feb. 2018 16:06 - Sist endret 14. feb. 2020 15:36