Politisk forum: Mennesker, miljø og makt

«Men dei arbeidde for same konsernet, med dei same problema. Og dei visste ikkje om kvarandre.» 

Hvordan blir lokalbefolkningens arbeids- og levekår påvirket av den globale aluminiumsproduksjonen? Illustrasjonsfoto: Ronny Jaques, National Film Board of Canada (CC BY 2.0)
Hvordan blir lokalbefolkningens arbeids- og levekår påvirket av den globale aluminiumsproduksjonen? Illustrasjonsfoto: Ronny Jaques, National Film Board of Canada (CC BY 2.0

Frank Meyer kommer til politisk forum for å snakke om mennesker, miljø og makt i globale produksjons- og varekjeder. Meyer er historiker og daglig leder ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo.

Arbeidets lys

Kjartan Fløgstads bedriftshistorie Arbeidets lys (1990) inneholder en global- og miljøhistorisk syntese som sprenger grensene for tre vel etablerte sjangre i norsk historieforskning: bedriftshistorie, miljøhistorie og lokalhistorie.

Foredraget vil tydeliggjøre dette i all korthet, og dessuten forsøke å overføre Fløgstads syntetiserende grep til menneskers arbeids- og levekår i den globale aluminiumsproduksjonen. Hvordan blir lokalbefolkningen ved tre konkrete produksjonssteder for aluminium i Brasil, Norge og Qatar påvirket av produksjonen? Og hvilke strategier har lokalbefolkningen utviklet for å møte de miljø- og samfunnsmessige problemene som innlemmelsen i en global produksjonskjede har medført?

Foredraget blir illustrert med en rekke fotografier fra lokalsamfunnene.

Om Politisk forum

Politisk forum vil primært være en foredragsrekke, hvor hensikten er å etablere et forum for forskere ved HF som arbeider med prosjekter som kan ha politisk relevans i vid forstand. Slik skal forumet også å bidra til å synliggjøre at humanistisk forskning ofte er direkte relevant for politiske spørsmål, og slik styrke humanioras samfunnskontrakt på dette området.

Vekten vil ligge på forskning som kan ha et kritisk potensiale, og som finner sted ved Det humanistiske fakultet ved UiO. Senere er målet å invitere foredragsholdere utenfra som kan gi interessante bidrag til den politiske diskusjonen i samtiden.

Emneord: Litteratur, Menneske, Makt, Miljø
Publisert 6. feb. 2018 16:26 - Sist endret 23. mars 2018 12:47