2016

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Mina Finstad Berg og André Nilsson Dannevig presenterer sine masteroppgaver.

Tid og sted: 25. nov. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Foredrag ved Janne Bondi Johannessen, professor ved ILN/MultiLing.

Tid og sted: 11. nov. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Foredrag ved Geert Booij, professor emeritus i lingvistikk ved Universitetet i Leiden.

Tid og sted: 4. nov. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Foredrag ved Marit Lobben, postdoktor ved Psykologisk Institutt, UiO.

Tid og sted: 14. okt. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Foredrag ved Patrick G. Grosz og Pritty Patel-Grosz, førsteamanuensiser ved ILN.

Tid og sted: 30. sep. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Foredrag ved Stephen Pepper, stipendiat ved ILN.

Tid og sted: 16. sep. 2016 14:15 - 16:00, PAM 15

Foredrag ved Linn Iren Sjånes Rødvand, masterstudent ved ILN.

Tid og sted: 27. mai 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Eline Visser og Marie Røsok, begge MA-studenter ved ILN, presenterer sine oppgaver.

Tid og sted: 20. mai 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Foredrag ved Åshild Næss, førsteamanuensis ved ILN.

Tid og sted: 13. mai 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Jenny Audring ved Universitetet i Leiden presenterer sitt arbeid (i samarbeid med Ray Jackendoff) med tittelen "The texture of the lexicon".

Tid og sted: 1. apr. 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Foredrag av Muriel Norde, professor i lingvistikk ved Humboldt-Universität zu Berlin, med tittelen "Kjempejobber eller kjempe jobber? Sammanskrivning och särskrivning av prefixoid i norska och andra germanska språk."

Tid og sted: 18. mars 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Torodd Kinn, professor ved Universitetet i Bergen, holder foredrag med tittelen "Dette driv eg og forskar på. Bruksbaserte undersøkingar av pseudokoordinasjon".

Tid og sted: 26. feb. 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Maarja Siiner, forsker ved MultiLing, holder foredrag med tittelen "Parallelsproglighedspolitik på Københavns universitets Institut for Regionale og Tværkulturelle Studier".

Tid og sted: 19. feb. 2016 14:15 - 16:00, PAM 2

Hana Gustafsson, postdoc ved MultiLing, skal holde foredrag med tittelen "Instructional Practices and Teacher Development: A Usage-Based Perspective".