English version of this page

Figurative language acquisition

Neste språkvitenskapelig instituttseminar gjestes av Ingrid L. Falkum! Temaet er språktilegnelse innen semantikk og pragmatikk. Dette drøftes vha. eksperimentell metode: Blikksporing (eye-tracking) og bildevelging (picture selection). Arrangementet er åpent for alle!

Dr. Ingrid Lossius Falkum er forsker ved IFIKK, med doktorgraden fra University College London (UCL). Kjernen i hennes forskningsinteresser er i skjæringspunktet mellom semantikk og pragmatikk, særlig leksikalsk pragmatikk.

Foredraget holdes på engelsk, og derfor er sammendraget også på samme språk. Gå til den engelske arrangementssida for mer informasjon.

 

Publisert 19. feb. 2018 11:11 - Sist endret 19. feb. 2018 11:15