English version of this page

Bruk av "fuck" i norsk

Ruth Fjeld forsker på bruk av banneordet fuck i norsk, og snakker om det på Språkvitenskapelig Instituttseminar. Foredraget holdes på norsk.

 

Arrangementet er åpent for alle!

Sammendrag fra foredragsholderen:

Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språk ved ILN, med leksikografi som sentralt interessefelt, og har blant annet forska på banning.

Sammen med professor Elsa Kristiansen ved Høgskolen i Sørøst-Norge har jeg forsket på bruken av banneordet fuck i norsk. Dataene er hentet fra BigBrother-korpuset ved Tekstlaboratoriet, som dokumenterer den første sesongen av reality-serien på norsk tv i 2001 og består av knapt en halv million løpeord.

I 97 døgn bodde de 12 deltakerne (6 kvinner og 6 menn) sammen i en avsondret bunkers. Deltakernes språkbruk og øvrig oppførsel er der dokumentert i søkbare tekstfiler og filmsnutter. I foredraget blir bruken av fuck (og noen tradisjonelle banneord) forklart og diskutert i lys av moderne akkomodasjonsteori, der språklig tilpassing ses som et trekk i språkbrukernes identitetskonstruksjon.

Materialet egner seg spesielt godt for en analyse av språklig akkomodasjon, da deltakerne i programmet er ukjente for hverandre og raskt forsøker å etablere sin rolle i serien uten at å ta tydelige hensyn til sin sosio-historiske bakgrunn og status, slik språkbrukere normalt gjør. Serien ble sendt nettopp i den perioden da fuck kom i mer allmenn bruk i norsk, noe som gjør materialet enda bedre egnet.

Vi fant 39 tilfeller der banneordet ble brukt i programmet, både i engelsk og norvagisert språkdrakt. Analysen av de 97 dagenes bruk av fuck ble delt i tre perioder, som viste tydelige mønstre av akkomodasjon ved bruk av f-ordet. Det ble brukt både som konvergens- og divergensstrategi. Formålet var sannsynligvis å få status i deltakergruppa og også å bli den mest populære deltakeren i programmet, og dermed vinne BigBrother-prisen til slutt.

 

 

 

Publisert 6. feb. 2018 16:32 - Sist endret 6. feb. 2018 17:17