NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring

Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk arrangeres av Universitetet i Oslo 11. og 12. oktober. 

Illustrasjonsbilde: pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Vi ønsker med overskriften «Livslang utdanning og læring» å gi rom for både forskere i det teoretiske feltet og de som jobber anvendt innenfor for eksempel undervisning og bruk av andrespråksteori.

NORAN-skolen arrangeres lørdag 13. oktober på campus Blindern.

Plenarforedragsholdere for årets konferanse er Lasse Morten Johannesen (ILN, UiO), Ragnhild Hellesø (HELSAM, UiO), Else Ryen (NAFO, OsloMet og MultiLing, UiO), Marit Lunde (NAFO) og Aneta Pavlenko (MultiLing, UiO). Sammendrag og informasjon om foredragsholderne kan leses i programmet.

Arrangementskomiteen
Anne Golden, Bente Ailin Svendsen, Ingebjørg Tonne, Maria Njølstad Vonen, Stine C. Johansen, Toril Opsahl, Victor Hansen

Publisert 14. feb. 2018 18:40 - Sist endret 28. apr. 2019 16:04