Program

Tysdag 15 mai


0845 - 0915    Registrering

0915 - 0930

Velkomen

0930 - 1030

Caroline Heycock: What Insular Scandinavian can tell us about Person and Number agreement

 

Ordstyrar: Ida Larsson

1030 - 1050

Pause

 

Stallen

Ordstyrar: Janne Bondi Johannessen

Loftet

Ordstyrar: Kersti Börjars

1050 - 1130

Øystein A. Vangsnes:  Langdistanseflytting og COMP i nordgermansk

Eeva-Liisa Nyqvist & Therese Lindström Tiedemann: Hur behärskar finska språkbadselever passiv i åk 6 (12 år) och åk 9 (15 år)?

1130 - 1210

Filippa Lindahl: Satsfläta med relativsats – CP-rekursion i spontant språkbruk

Halldór Ármann Sigurðsson & Joost van de Weijer: Opposite case drifts in Swedish

 

1210 - 1330

Lunsj

1330 - 1430

Dag Haug: Langdistanselesninger av resiproke pronomen

 

Ordstyrar: Helge Lødrup

1430 - 1540

Postersesjon + kaffi

Kari KinnJohanna PrytzAdrian SangfeltOlga Urek et al.

 

Stallen

Ordstyrar: Erik Petzell

Loftet

Ordstyrar: Torodd Kinn

1540 - 1620

Urd Vindenes: Grammatikalisering av demonstrativ- og negasjonsforsterkere i norsk

Per Malm: Inkongruent preteritum i svenskan: Om preteritumformer med referens till nutid eller framtid

1620 – 1700

Torben Juel Jensen & Tanya Karoli Christensen: Generelle udvidere (general extenders) i dansk talesprog

Maia Andréasson & Ida Larsson: Svenskan i Amerikanordisk talspråkskorpus (CANS)

1815

Middag

 

 

 

Onsdag 16 mai

0930 - 1030

Elisabet Engdahl: V-PASS V-PASS: Om dubbel passiv i svenska

 

Ordstyrar: Anu Laanemets

1030 - 1050

Pause

 

Stallen

Ordstyrar: David Håkansson

Loftet

Ordstyrar: Torben Juel Jensen

1050 - 1130

Hannah Booth: Structural ambiguity and the history of impersonal constructions in Icelandic

Maia Andréasson: Negationen it(t) i en estlandssvensk dialekt

1130 - 1210

Åshild Søfteland: Ingen, nokon og mange som subjekt i spontantale

Fredrik Valdeson: Typfrekvens hos verb och direkta objekt i svenskans dubbelobjektskonstruktion. Ett fall av minskad produktivitet

1210 - 1310

Lunsj

 

Stallen

Ordstyrar: Filippa Lindahl

Loftet

Ordstyrar: Urd Vindenes

1310 - 1350

Johan Brandtler, David Håkansson & Thomas Hörberg: Subjektet — en svårplacerad mittfältare

Torodd Kinn, Kristian Blensenius & Peter Andersson: Kroppspositur og aktivitet i skandinavisk pseudokoordinasjon

1350 - 1430

Eva Klingvall & Fredrik Heinat: Anaphoric reference to quantifying expressions in Swedish

Erik Petzell: Verbböjning och ordföljd i Viskadalen

1430 - 1510

Stallen

Ordstyrar: Kersti Börjars

Paul Kiparsky: Sig and sig själv

 

1510 - 1515

Avslutning

Publisert 17. feb. 2017 09:24 - Sist endret 30. apr. 2018 14:25