Perfekte menn? De ni edle herrer og maskulinitet i middelalderen

Ved begynnelsen av 1300-tallet ble «the Nine Worthies» – De ni edle herrer – et populært tema i middelalderens kunst og litteratur.

Professor Ruth Mazo Karras, Trinity College Dublin (Bilde: Privat)

Professor Ruth Mazo Karras, Trinity College Dublin (Bilde: Privat)

Disse ni heltene representerte de maskuline dyder for tapperhet, dyktighet og styrke. Forelesningen tar for seg hvilke andre dyder de representerte, og hvilke dyder som manglet.

Mannsidealet kunne variere voldsomt mellom ulike sosiale grupper i den vest-europeiske kristenheten, men i denne forelesningen argumenteres det for at det også var vesentlige fellestrekk.

Ved å inkludere hedninger og jøder sammen med kristne, og i en ikke-kirkelig sammenheng, representerer de ni edle herrer en visjon for forbilledlig maskulinitet som omfatter korstog, og kvinner som seksuelle fristelser.

Professor Ruth Mazo Karras, Trinity College Dublin

Ruth Mazo Karras er Lecky Professor i middelalderhistorie ved Trinity College Dublin i Irland.

Hun har tidligere vært Distinguished Teaching Professor i historie ved University of Minnesota, Twin Cities. Hun er president for Medieval Academy of America, og hovedredaktør for The Middle Ages Series fra University of Pennsylvania Press. Hun er tidligere medredaktør av Gender & History og medlem av redaksjonsrådet for American Historical Review. Hun har vært stipediat ved National Endowment for the Humanities, the American Council of Learned Societies, the Katz Center for Advanced Judaic Studies, og EURIAS.

Karras har skrevet og redigert bøker og artikler om et bredt spekter av temaer innen kjønns- og seksualitetshistorie, inkludert:

  • Unmarriages: Women, Men, and Sexual Unions in Medieval Europe
  • From Boys to Men: Formations of Masculinity in Later Medieval Europe
  • Common Women: Prostitution and Sexuality in Medieval England
  • Medieval European Sexualities: Doing Unto Others
  • The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe
  • Slavery and Society in Medieval Scandinavia
  • Entangled Histories: Knowledge, Authority, and Jewish Culture in the Thirteenth Century and Law and the Illicit in Medieval Society

Sophus Bugge Annual Lecture

Sophus Bugge var en av grunnleggerene av studier i Skandinavisk og gammelnordisk kultur og språk. Forelesningsserien The Sophus Bugge Annual Lecture har som mål å presentere internasjonal fremragende forskning innen tverrfaglige studier av Skandinavisk middelalder i Sophus Bugges tradisjon.

Forelesningsserien er et samarbeid mellom Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Det humanistiske fakultet, og Menighetsfakultetet.

Publisert 28. mars 2019 17:02 - Sist endret 28. mars 2019 17:02