Sluttseminar for LIA-prosjektet

Sluttseminaret for LIA-prosjektet blir arrangert i forkant av MONS i Trondheim, 26. og 27. november på MONS-hotellet Radisson Blu Royal Garden Hotel. Vi startar om morgonen den 26. og avsluttar til lunsj den 27. november. LIA-prosjektet arrangerer også ei kort lansering av dei tre korpusa på MONS-hotellet om ettermiddagen 27. november etter at det ordinære MONS-programmet er over.

Tre nye talespråkskorpus:
Ny forsking om norsk og samisk språk –
Ope sluttseminar for LIA-prosjektet

Førebels program, tirsdag 26. november 2019

0900-0915 Registrering og kaffe
0915-0930 Janne Bondi Johannessen (UiO), Gjert Kristoffersen (UiB), Øystein Vangsnes (UiT) og Tor Åfarli (NTNU):
Velkomen og litt om LIA-prosjektet
0930-1000 Bjørn Lundquist (UiT og UiO) og Eirik Tengesdal (UiO):
Partikkelplassering og partikkelaksent i tre norske dialektområde i laupet av dei siste 80 åra
1000-1030 Ida Larsson (UiO) og Kari Kinn (UiO):
Argumentskifte over grenser og generasjoner
1030-1100 Pause
1100-1130 Bente Selback (UiB) og Terje Svardal (UiB):
Talemålskorpus som ressurs i ordboksarbeid
1130-1200 Lene Antonsen (UiT):
Pronomener i nordsamisk – variasjon og språkendring
1200-1230 Janne Bondi Johannessen (UiO), Maria Evjen (UiO) og Sverre Stausland Johnsen (UiO):
Tyngd på fyrste stavinga i lånord
1230-1330 Lunsj
1330-1400 Karine Stjernholm (HiØ) og Ingunn Indrebø Ims (USN):
Ikke-mann med lokal tilhørighet. Kvinners språklige strategier i et maskulint språklandskap
1400-1430 Brita Ramsevik Riksem (NTNU), Terje Lohndal (NTNU) og Tor Åfarli (NTNU): Adjektivkongruens og genus i amerikanorsk
1430-1500 Pause
1500-1530 Marit Westergaard (UiT) og Øystein Vangsnes (UiT):
Ka LIA fortæll? Eit gjensyn med kv-spørsmål i norske dialektar
1530-1600 Arnstein Hjelde (HiØ) og Åshild Søfteland (HiØ):
Pragmatiske partiklar i amerikanorsk
1800 LIA-middag


Førebels program, onsdag 27. november 2019

0900-0930 Lilja Øvrelid (UiO) og Signe Laake (UiO):
Forskjeller mellom talemål og skriftspråk: hva kan trebanker fortelle oss?
0930-1000 Gjert Kristoffersen (UiB) og Randi Neteland (UiB):
Ka farsken? Realisering av /r/ som sibiliant i nordnorsk.
1000-1030 Ivar Berg (NTNU) og Leiv Inge Aa (NTNU):
Palatalisering av velarar: historie, variasjon og normering
1030-1100 Pause
1100-1130 Anu Laanemets (UiO) og Ragnhild Eik (UiO):
Å være eller å bli – det er spørsmålet
1130-1200 Kristin Melum Eide (NTNU) og Tor Erik Jenstad (NTNU):
Dialektale demonstrativer i «herre korpusan»
1200-1300 Lunsj
1300 Åpning av MONS
Publisert 1. nov. 2019 11:55 - Sist endret 1. nov. 2019 11:55