Konferanse: Forum for tekstforskning

Det tradisjonsrike Forum for tekstforskning arrangeres i år av Forskergruppen for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo, 4.-5. november 2021.

Personer som deltar på en demonstrasjon.

Foto: flickr.com

Demokratisk kommunikasjon

Det overordnede temaet for årets konferanse er demokratisk kommunikasjon, med undertema som koronakommunikasjon og klarspråk, demokratiets sjangere, og literacyforskning som demokratiforskning.

Digitalt arrangement

På grunn av den usikre smittevernsituasjonen vil konferansen arrangeres heldigitalt, med Zoom som hovedplattform.

Plenumsforelesere

  • PhD Ida Seljeseth: Retorisk medborgerskap – en forutsetning for et demokratisk klarspråk
  • Kjell Lars Berge og Per Ledin: En teoretisk diskussion av sakprosaforskning i relation till andra textteorier

Påmelding

Ingen begrensning på antall deltakere, da det er et digitalt arrangement.

Påmelding via Google Forms

Siste frist for påmelding: 1. oktober 2021

For mer informasjon, se sakprosasiden.no

Deltakelse er gratis og arrangementet er åpent for alle interesserte.

Publisert 8. juli 2021 15:39 - Sist endret 8. juli 2021 15:45