Midtveisseminar om Stina Aronsons ødemarksfortellinger

Stipendiat Beatrice M. G. Reed legger frem sitt foreløpige avhandlingsutkast «Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger». Anders Öhman, professor i litteraturvitenskap og litteraturdidaktikk ved Umeå universitet, kommenterer Reeds arbeid.

Beatrice M. G. Reed legger frem et foreløpig utkast til en monografi med arbeidstittel «Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger». Her presenterer hun sitt ph.d.-prosjekt som tar for seg den siste fasen av forfatterskapet til den svenske forfatteren Stina Aronson (1892-1956), med vekt på prosaverkene Hitom himlen (1946), Sång till polstjärnan, (1948), Den fjärde vägen (1950) og Sanningslandet (1952). Felles for disse verkene er at alle er lagt til et sparsomt befolket, polart landskap i det nordlige Sverige, og at samspill mellom mennesker og natur er sentralt. Reed argumenterer for at tekstene rommer en sivilisasjonskritisk tendens som særlig problematiserer motsetninger mellom menneske og natur, og mellom sentrum og periferi. Ved hjelp av økokritiske og postkoloniale leseperspektiver, med særlig vekt på språk og form, undersøker hun hvordan denne sivilisasjonskritikken kommer til uttrykk i Aronsons ødemarksunivers.

Midtveisevaluator er Anders Öhman, professor i litteraturvitenskap og litteraturdidaktikk ved Umeå universitet. Öhman er sentral innenfor litteraturforskning med fokus på Norrland og har jobbet med både økokritiske og postkoloniale perspektiver.

Utkastet som skal vurderes, inneholder innledning, resepsjons- og teorikapittel samt ett av fem planlagte analysekapittel.

Arrangør

Sissel Furuseth
Publisert 23. nov. 2018 13:45 - Sist endret 23. nov. 2018 15:53