Prøveforelesning: førsteamanuensis innen muntlig kommunikasjon

Margaret Sandvik holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis innen muntlig kommunikasjon. Åpent for alle.

Foto: colourbox.no

Tenk deg at du underviser på emnet RETKOM2102-Samtaleanalyse. Semesteret nærmer seg slutten, og du skal holde en oversiktsforelesning på 45 minutter om relasjonen mellom CA og andre tilnærminger til samtale. Bruk gjerne eksempler fra din egen forskning.

Arrangør

ILN
Publisert 1. apr. 2016 11:04 - Sist endret 1. apr. 2016 11:04