Prøveforelesning: førsteamanuensis i nordisk språk

Guro Nore Fløgstad holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i nordisk språk med vekt på norsk som andrespråk. Åpent for alle.

Foto: colourbox.no

Gi en 45 minutter lang forelesning for nye lektorstudenter, der du viser eksempler på at din forskning og kompetanse er relevant for lektorutdanningen og skolefeltet. I forelesningen skal du også kort vurdere hvordan ILNs bidrag til lektorutdanningen kan videreutvikles for å imøtekomme framtidas norskfag.

Tidsrammen for forelesningen er 45 minutter. Det bør gis anledning for studentene å stille spørsmål. 

 

 

Arrangør

ILN
Publisert 8. juni 2018 14:50 - Sist endret 8. juni 2018 14:50