Prøveforelesning: førsteamanuensis i moderne retorikk

Eirik Vatnøy holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i moderne retorikk. Åpent for alle.

Foto: colourbox.no

Du skal holde et 45 minutters foredrag for et kurs for ungdomsskolelærere med tittelen "Hvorfor retorikken - den klassiske og den moderne - er relevant for fagene, og på tvers av alle fag, i ungdomsskolen".

Foredraget skal, ved siden av å gi en elementær innføring i retorikk, forholde seg til relevante læreplaner i skolen.

Tidsrammen for forelesningen er 45 minutter. Det bør gis anledning for studentene å stille spørsmål. 

 

 

Arrangør

ILN
Publisert 8. juni 2018 15:57 - Sist endret 8. juni 2018 15:57