Prøveforelesning: førsteamanuensis i nordisk litteratur

Frederike Felcht holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i nordisk litteratur, med særlig vekt på norsk litteratur. Åpent for alle.

Foto: colourbox.no

Tverrfaglige temaer i fagfornyelsen

Du er fagansvarlig for emnet NOR4312 – Litteraturdidaktikk og skal holde en forelesning der du demonstrerer hvordan man kan bruke nordisk litteratur til å arbeide med ett eller flere av de tverrfaglige temaene som er prioritert i fagfornyelsen.

Tidsrammen for forelesningen er 45 minutter. Det bør gis anledning for studentene å stille spørsmål.

Arrangør

ILN
Publisert 28. jan. 2019 11:18 - Sist endret 28. jan. 2019 11:18