Prøveforelesning: førsteamanuensis i flerspråklighet med vekt på SLA

Haley De Korne holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i flerspråklighet med vekt på SLA.

Åpent for alle.

Foto: colourbox.no

Tema for prøveforelesningen: 

Du skal holde en forelesning på 45 minutter om sosiale eller sosiokognitive tilnærminger til andrespråkstilegnelse, der du trekker inn eksempler fra egen forskning. Målgruppen er helt ferske MA-studenter i et tenkt masterstudium i flerspråklighet.

 Det bør gis anledning for studentene å stille spørsmål.

Topic for the trial lecture: 

You will give a 45-minute lecture on social or socio-cognitive approaches to second language acquisition, including examples from your own research. The target group is first term MA students in a course, designed by you, that is part of a Master's program in multilingualism.

Students should be given the opportunity to ask questions about the lecture. 

Publisert 21. mars 2019 08:59 - Sist endret 21. mars 2019 08:59