Prøveforelesning: universitetslektor i norsk for internasjonale studenter

Olaf Mikkelsen holder sin prøveforelesning for stillingen som universitetslektor i norsk for internasjonale studenter. Åpent for alle.

Tema for prøveforelesning:

«Tenk deg at du underviser på NORINT0130. Studentene dine behersker vokalene og konsonantene i norsk godt, så det neste målet er å forbedre rytme, flyt og melodi i deres muntlige norsk. Gjennomfør en økt med uttaleopplæring hvor dere jobber med prosodi på ord- og setningsnivå for å nå dette målet.»

Tidsrammen for forelesningen er 30 minutter. Det bør gis anledning for studentene å stille spørsmål.

Publisert 15. mai 2019 14:22 - Sist endret 15. mai 2019 14:22