Proveforelesning: førsteamanuensis i runologi og eldre nordisk språkhistorie

Kristel Zilmer holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i runologi og eldre nordisk språkhistorie.

Åpent for alle.

Foto: colourbox.no

Tema for prøveforelesningen: 

«Du underviser på introduksjonsemnet NFI1100 og har nå kommet til det momentet som handler om innskriften på Eggjasteinen. Gi en oversikt over innskriften og presenter den som et vitnesmål om overgangen fra eldre til yngre futhark».

Tidsrammen for forelesningen er 45 minutter. Det bør gis anledning for studentene å stille spørsmål.

Publisert 1. feb. 2019 09:21 - Sist endret 1. feb. 2019 09:23