Prøveforelesning: Førsteamanuensis i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk

Mads Breckan Claudi holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk. Åpent for alle.

Tema for prøveforelesningen:

"Gi en introduksjon til emnet NOR4312 – Litteraturdidaktikk"

Emnebeskrivelse NOR4312

Publisert 17. jan. 2020 12:12 - Sist endret 17. jan. 2020 12:14