Prøveforelesning: universitetslektor i norsk for internasjonale studenter

Tone Vigrestad holder sin prøveforelesning for stillingen som universitetslektor i norsk for internasjonale studenter. Åpent for alle.

Tema for prøveforelesningen:

"I løpet av prøveforelesningens 45 minutter skal du svare på to oppgaver. Begge er rettet mot studenter på NORINTs 0130-kurs. Fordel tiden likt mellom de to oppgavene.

Grammatikk:
Du skal holde en forelesning i grammatikk på NORINT0130 over temaet:

Bruk av adverbet ikke som negasjon i norsk. Hva styrer plasseringen av adverbet, og hvilke semantiske forskjeller kan ulike plasseringer gi?

Fonetikk:
Etter et par timer med den nye NORINT0130-klassen din innser du at mange av studentene har utfordringer med trykkplasseringen i setninger, selv om de mestrer trykkplassering i ord godt. Lag et undervisningsopplegg som svarer på denne utfordringen hos studentene."

Publisert 14. jan. 2020 20:23 - Sist endret 14. jan. 2020 20:31