Prøveforelesning: universitetslektor/førstelektor i nordisk språk

Maria Evjen holder sin prøveforelesning for stillingen som universitetslektor/førstelektor i nordisk språk ved ILN. Åpent for alle.

Bildet kan inneholde: væske, audioutstyr, skrift, gass, farger og nyanser.

Tema for prøveforelesningen:

"Du skal holde en forelesning på emnet EXFAC03-NORD. Temaet er "Språkendring og - språkvariasjon". I timeplanen for emnet er det satt av to seminar til dette temaet. Gjør det klart om forelesningen din er tenkt til første eller andre gang.

Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter. Det er fint om det blir satt av tid til spørsmål på slutten."

 

Publisert 28. sep. 2021 10:12 - Sist endret 30. sep. 2021 16:00