Prøveforelesning: universitetslektor i norsk for internasjonale studenter

Andrea Kjustad holder sin prøveforelesning for stillingen som universitetslektor i norsk for internasjonale studenter. Åpent for alle.

Bildet kan inneholde: væske, audioutstyr, skrift, gass, farger og nyanser.

Tema for prøveforelesningen:

"Prøveforelesningen har en tidsramme på 45 minutter, og oppgaven er todelt:

1) Grammatikk

Preposisjoner - Studentene i trinn 3-klassen din gir uttrykk for at de synes preposisjoner er vanskelig og spør deg om du kan repetere temaet. Innled om temaet (rundt 20 min.)

2) Fonetikk

Vokaler - Som en del av introduksjonen til det norske lydsystemet, skal det nå handle om vokaler. Gi dine trinn 1-studenter en innføring i uttalen av de norske vokalene. Legg særlig vekt på skillet mellom u/y/o"

Publisert 10. sep. 2021 10:40 - Sist endret 10. sep. 2021 10:40