2022

Sist endret 24. mars 2022 11:06 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Vikariat som universitetslektor/førstelektor i lingvistikk

Sist endret 24. mars 2022 11:07 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Sist endret 24. mars 2022 11:07 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Vikariat som universitetslektor/førstelektor i lingvistikk

Sist endret 27. juli 2022 21:26 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Kristian Bjørkdahl avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i sakprosa. 

Sist endret 3. juni 2022 14:36 av Jan Halvor Undlien

David Erland Isaksen holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i retorikk, med spesialisering i retorisk teori og metode

Sist endret 27. juli 2022 11:16 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Gustav Westberg avholder prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i sakprosa.

Sist endret 27. juli 2022 21:27 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Hilde Reinertsen avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i sakprosa.

Sist endret 3. juni 2022 14:35 av Jan Halvor Undlien

Iben Brinch holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i retorikk, med spesialisering i retorisk teori og metode

Sist endret 3. juni 2022 14:35 av Jan Halvor Undlien

Kristian Bjørkdahl holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i retorikk, med spesialisering i retorisk teori og metode

Sist endret 4. aug. 2022 10:01 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Sine Bjordal avholder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i sakprosa. 

Sist endret 8. aug. 2022 10:30 av Nadia Karoline Elvebakk

Tove Stjern Frønes avholder sin prøveforelesning for stillingen som førestemanuensis i sakprosa.