2022

Sist endret 24. mars 2022 11:06 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Vikariat som universitetslektor/førstelektor i lingvistikk

Sist endret 24. mars 2022 11:07 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Sist endret 24. mars 2022 11:07 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Vikariat som universitetslektor/førstelektor i lingvistikk

Sist endret 27. juli 2022 21:26 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Kristian Bjørkdahl avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i sakprosa. 

Sist endret 3. juni 2022 14:36 av Jan Halvor Undlien

David Erland Isaksen holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i retorikk, med spesialisering i retorisk teori og metode

Sist endret 1. nov. 2022 10:29 av Nadia Karoline Elvebakk

Gašper Beguš avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i datalingvistikk. 

Sist endret 27. juli 2022 11:16 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Gustav Westberg avholder prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i sakprosa.

Sist endret 27. juli 2022 21:27 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Hilde Reinertsen avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i sakprosa.

Sist endret 3. juni 2022 14:35 av Jan Halvor Undlien

Iben Brinch holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i retorikk, med spesialisering i retorisk teori og metode

Sist endret 1. sep. 2022 14:13 av Nadia Karoline Elvebakk

Janicke Stensvaag Kaasa holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i litteraturformidling

Sist endret 17. aug. 2022 12:03 av Nadia Karoline Elvebakk

Janicke Stensvaag Kaasa avholder sin prøveforelesning for stillingen som førestemanuensis i nordisk litteratur.

Sist endret 16. nov. 2022 15:04 av Nadia Karoline Elvebakk

Klaus Johan Myrvoll avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i norrøn filologi.

Sist endret 1. sep. 2022 14:21 av Nadia Karoline Elvebakk

Knut Oterholm holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i litteraturformidling

Sist endret 3. juni 2022 14:35 av Jan Halvor Undlien

Kristian Bjørkdahl holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i retorikk, med spesialisering i retorisk teori og metode

Sist endret 6. sep. 2022 18:16 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Kristina Leganger Iversen holder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i litteraturformidling

Sist endret 25. aug. 2022 08:48 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Monica Wenusch avholder sin prøveforelesning for stillingen som førestemanuensis i nordisk litteratur.

Sist endret 16. nov. 2022 15:11 av Nadia Karoline Elvebakk

Natalie Van Deusen avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i norrøn filologi.

Sist endret 16. nov. 2022 15:00 av Nadia Karoline Elvebakk

Philip Lavender avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i norrøn filologi.

Sist endret 17. aug. 2022 12:00 av Nadia Karoline Elvebakk

Ronny Spaans avholder sin prøveforelesning for stillingen som førestemanuensis i nordisk litteratur.

Sist endret 4. aug. 2022 10:01 av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Sine Bjordal avholder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i sakprosa. 

Sist endret 16. nov. 2022 15:08 av Nadia Karoline Elvebakk

Stefka G. Eriksen avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i norrøn filologi.

Sist endret 8. aug. 2022 10:30 av Nadia Karoline Elvebakk

Tove Stjern Frønes avholder sin prøveforelesning for stillingen som førestemanuensis i sakprosa.