Prøveforelesning: Sine Bjordal

Sine Bjordal avholder sin prøveforelesning for stillingen som førsteamanuensis i sakprosa. 

Foto: Camilla Kottum Elmar/CAS

Kandidatene har fått følgende oppgave:

"Du skal holde en introduksjonsforelesning på et tenkt nytt masteremne i Sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier med tittelen «Hva har vært de sentrale perspektivene i de siste tiårenes nordiske sakprosaforskning, og hvordan kan forskningsfeltet utvikles videre?»

Publisert 1. juli 2022 14:23 - Sist endret 4. aug. 2022 10:01