Prøveforelesning : Kristian Bjørkdahl

Kristian Bjørkdahl avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i sakprosa. 

Kandidatene har fått følgende oppgave:

 

"Du skal holde en introduksjonsforelesning på et tenkt nytt masteremne i Sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier med tittelen «Hva har vært de sentrale perspektivene i de siste tiårenes nordiske sakprosaforskning, og hvordan kan forskningsfeltet utvikles videre?»

Publisert 1. juli 2022 14:25 - Sist endret 27. juli 2022 21:26