Prøveforelesning: Natalie Van Deusen

Natalie Van Deusen avholder sin prøveforelesning for stillingen som føresteamanuensis i norrøn filologi.

Tema for prøveforelesningen:

NN

Du har utvikla masteremnet ‘Norrøne tekster i et kontrastivt perspektiv’. To av læringsmåla på emnet er at studentane skal:                                                                  - bli i stand til å drøfte ulike aspekt ved norrøne tekstar kontrastivt;                                - få innsikt i ulike teoretiske og metodiske tilnærmingar til kjeldene.

Du skal ha ei forelesing som er tidleg i semesteret, og som tek utgangspunkt i kjeldetekstar frå norsk mellomalder og set dei inn i ein større nordisk samanheng. Du kan sjølv velje kva for aspekt ved materialet som skal drøftast, samt teoretisk og metodisk innfallsvinkel.

BM

Du har utviklet masteremnet ‘Norrøne tekster i et kontrastivt perspektiv’. To av læringsmålene på emnet er at studentene skal:                                                              - bli i stand til å drøfte ulike aspekter ved norrøne tekster kontrastivt;                             - få innsikt i ulike teoretiske og metodiske tilnærminger til kildene.

Du skal ha en forelesning som er tidlig i semesteret, og som tar utgangspunkt i kildetekster fra norsk middelalder og setter dem inn i en større nordisk sammenheng. Du kan selv velge hvilke aspekt ved materialet som skal drøftes, samt teoretisk og metodisk innfallsvinkel.

 

Publisert 16. nov. 2022 15:11 - Sist endret 16. nov. 2022 15:11