Språk og litteratur i en andrespråkskontekst

Forskergruppa har som mål å styrke forskningen innen norsk som andrespråk og dermed gi økt kunnskap om innlæreres norsk og deres mulighet for språklig videreutvikling. Samtidig arbeider forskergruppa for økt innsikt i tospråkliges livssituasjon, særlig gjennom studier av litterære tekster hvor dette er tema.

Forskergruppa føler et spesielt ansvar for forskning i tilknytning til voksne akademikere som lærer det norske språket i et universitetsmiljø.

Publisert 29. okt. 2014 12:07 - Sist endret 29. okt. 2014 12:07