English version of this page

Kinesiske foreldre om barnas tilegnelse av lese- og skriveferdigheter i hjemmet

Junyi Yang er stipendiat ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, hvor hun er medlem av forskergruppa Tekstforståelse: utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM).  Hun har bakgrunn som språklærer, og har en mastergrad i tidlig språklæring fra Universitetet i Øst-Finland. Yang jobber også som frivilling kinesisklærer på Kinsesisk skole i Norge 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, frisyre, smil.

I følge Statistisk sentralbyrå (2019) bor det over 12000 kinesere i Norge, og over 12% av disse er yngre enn 12 år. Junyi Yangs doktorgradsprosjekt har som mål å finne ut av hvordan disse kinesisk-norske barna utvikler lese- og skriveferdigheter.

Dette foredraget tar utgangspunkt i en delstudie av prosjektet, og baserer seg på resultater fra en spørreundersøkelse til foreldre. Det ble samlet inn informasjon om demografi, språkrelaterte resurser, praksiser og holdninger i hjemmet. Mer enn 100 foreldre svarte på skjemaet mellom november og desember 2019. I dette foredraget vil Yang vise til noen preliminære funn fra denne undersøkelsen. 

Foredraget holdes på engelsk.

Publisert 12. feb. 2020 13:53 - Sist endret 14. feb. 2020 15:00