Ellisiv Ørnes Vestre - Artikulasjonsfeil i alkoholberørte norsktalere

Ellisiv har en BA og MA i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, og fullførte MA-oppgaven sin i høstsemesteret 2020. Siden har hun jobbet ved Biblioteksentralen som markedsføringskonsulent, og har mest fokusert på kommunikasjonen med norske forlag.

Tidligere

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, leppe, frisyre.
Tid og sted: 25. feb. 2021 14:1515:15, online

Kristen Schroeder er postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFFIK), og begynte ved Universitetet i Oslo i desember 2020. Kristen utvikler prosjektet «Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling» i samarbeid med Ingrid Lossius Falkum og med støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet studerer pragmatisk utvikling hos barn med typisk utvikling og med autismespekterforstyrrelser (ASF). Kristen har en master- og doktorgrad i kognitiv vitenskap og språk fra Universitetet i Barcelona.

Foredraget holdes på engelsk.

Bildet kan inneholde: topp, hår, leppe, kinn, brun.
Tid og sted: 26. jan. 2021 16:1517:15, online

Ellisiv har en BA og MA i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, og fullførte MA-oppgaven sin høsten 2020. Hun jobber nå ved Biblioteksentralen som markedsføringskonsulent, med fokus på kommunikasjon med norske forlag.