2021

Tidligere

Bildet kan inneholde: briller, panne, ansikt, briller, hode.
Tid og sted: 25. nov. 2021 14:1515:15, online

Audun er doktorgradsstipendiat ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i psykologi og som barnehagepedagog. Auduns forskninginteresser dreier seg om kognitiv utvikling hos små barn, spesielt språktilegnelse, og hvordan input fra miljøet har betydning for språkutvikling i de første leveårene.

Audun vil holde foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, smil, hode.
Tid og sted: 28. okt. 2021 14:1515:15, online

Helena arbetar som forskare (postdoktor) vid Högskolan i Halmstad, Sverige. Med en bakgrund i datalingvistik och handikappvetenskap har hon specialiserat sig på frågor om afasi, identitet och narrativt aktörskap.

Helenas föreläsning hålls på engelska.

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, smil, leppe.
Tid og sted: 30. sep. 2021 14:1515:15, P.A. Munchs hus: Seminarrom 360

Ane er doktorgradsstipendiat på institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitet i Oslo (UiO), hun er også tilknyttet MultiLing. Ane har en master i lingvistikk fra UiO. Tidligere har hun jobbet som forskningsassistent på ulike prosjekter, hvor hun primært har samlet inn data med deltagere i alderen spedbarn til voksne.

Ane vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet av Michelle White
Tid og sted: 26. aug. 2021 14:1515:15, online

Michelle har en forskningsmaster fra European Masters in Clinical Linguistics (University of Groningen) og en doktorgrad fra Stellenbosch University. Siden doktorgraden hennes har hun jobbet som postdoc på University of Cape Town, og har vært del av et team som tilpasser barns språkvurderinger til seks sørafrikanske språk. Michelle vil starte som postdoc på MultiLing senere i år.

Michelle vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, ansikt, nese.
Tid: 27. mai 2021 14:1515:15

Dr Suzanne Beeke er førsteamanuensis i avdelingen for psykologi og språkvitenskap ved University College London, og hun er kvalifisert logoped. Hennes forskning fokuserer på kommunikasjonsvansker hos voksne med afasi etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade og demens, og spesielt effekten av disse på hverdagssamtaler i hjemmet og i helsevesenet. Hun ledet teamet som utviklet Better Conversations with Aphasia (@BCAphasia), et gratis opplæringsprogram for e-læring og kommunikasjon for logopeder til å bruke med personer med afasi og deres familiemedlemmer (https://extend.ucl.ac.uk/). Hun var en del av den Nottingham-baserte NIHR HR&DS-finansierte VOICE Study, som utviklet en kommunikasjonstrening for helsepersonell som interagerer med personer med demens på akutte sykehusavdelinger (@voice_study).

Suzanne Beeke holder foredraget på engelsk.

Bildet kan inneholde: smil, kinn, leppe, øyenbryn, øyevipper.
Tid: 29. apr. 2021 14:1515:15

Mia Cecilie Heller er seniorrådgiver ved Statped, avdeling språk/tale. Hun har doktorgrad i pedagogisk psykologi (fra Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk) og har tidligere jobbet som universitetslektor (Institutt for spesialpedagogikk, UiO) og som pedagogisk-psykologisk rådgiver (Oslo PPT). Forskningsinteressene hennes inkluderer språkutvikling hos flerspråklige barn, utviklingsmessige språkforstyrrelser og tiltak som kan fremme barns språklæring i skolen.

Mia Cecilie Heller holder foredraget på norsk.

Bildet kan inneholde: smil, erme, flash-fotografering, gest, stil.
Tid og sted: 25. mars 2021 14:1515:15, online

Natalia Kartushina er førsteamanuensis i psykolingvistikk, og begynte å jobbe ved MultiLing i desember i 2020. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (fra Universitetet i Genève) og har tidligere jobbet som postdoktor ved BCBL (Spania), og BabyLing (Psykologisk Institutt, UiO).  Forskningsinteressene hennes inkluderer fonologisk/leksikalsk tilegnelse i første- og andrespråk, og hvordan miljøet påvirker språklæring.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, leppe, frisyre.
Tid og sted: 25. feb. 2021 14:1515:15, online

Kristen Schroeder er postdoktor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFFIK), og begynte ved Universitetet i Oslo i desember 2020. Kristen utvikler prosjektet «Kreativitet og konvensjon i pragmatisk utvikling» i samarbeid med Ingrid Lossius Falkum og med støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet studerer pragmatisk utvikling hos barn med typisk utvikling og med autismespekterforstyrrelser (ASF). Kristen har en master- og doktorgrad i kognitiv vitenskap og språk fra Universitetet i Barcelona.

Foredraget holdes på engelsk.

Bildet kan inneholde: topp, hår, leppe, kinn, brun.
Tid og sted: 26. jan. 2021 16:1517:15, online

Ellisiv har en BA og MA i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, og fullførte MA-oppgaven sin høsten 2020. Hun jobber nå ved Biblioteksentralen som markedsføringskonsulent, med fokus på kommunikasjon med norske forlag.