English version of this page

Ane Theimann - Lingvistisk og ikke-lingvistisk prediksjon

Ane er doktorgradsstipendiat på institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitet i Oslo (UiO), hun er også tilknyttet MultiLing. Ane har en master i lingvistikk fra UiO. Tidligere har hun jobbet som forskningsassistent på ulike prosjekter, hvor hun primært har samlet inn data med deltagere i alderen spedbarn til voksne.

Ane vil holde foredraget på engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, smil, leppe.

I dette foredraget presenterer Ane doktorgradsprosjektet sitt om lingvistisk prediksjon. Hun vil fokusere på et planlagt prosjekt om lingvistisk og ikke-lingvistisk prediksjon hos førskolebarn. Lingvistisk prediksjon er pre-aktivering av lingvistisk input før det har blitt uttalt, for eksempel vil vi forvente at noe spiselig blir nevnt når vi hører «Han spiser en…». Ikke-lingvistisk prediksjon kan være pre-aktivering av en bevegelse før noen har utført den, for eksempel vil vi allerede fra noen rekker hånda ut etter en kopp forvente at koppen vil bli ført mot munnen. I denne presentasjonen vil Ane snakke om hvordan hun planlegger å undersøke om det er en sammenheng mellom lingvistisk og ikke-lingvistisk prediksjon, samt om det er sammenheng mellom språkferdighet og lingvistisk prediksjon.

Publisert 16. sep. 2021 13:02 - Sist endret 24. sep. 2021 16:26