English version of this page

Ellisiv Ørnes Vestre - Artikulasjonsfeil hos alkoholpåvirkede norsktalere

Ellisiv har en BA og MA i lingvistikk fra Universitetet i Oslo, og fullførte MA-oppgaven sin høsten 2020. Hun jobber nå ved Biblioteksentralen som markedsføringskonsulent, med fokus på kommunikasjon med norske forlag.

Bildet kan inneholde: topp, hår, leppe, kinn, brun.

I dette foredraget presenterer Ellisiv temaet i masteroppgaven sin. Avhandlingen hennes faller innenfor psykolingvistikk, men hun har også interesse for sosiolingvistikk, fremfor alt språkholdninger og norsk språkpolitikk. I dette foredraget undersøker hun ulike artikulasjonsfeil hos personer som er påvirket av alkohol. Hun vil også berøre temaet klinisk lingvistikk ved å sammenligne artikulasjonsfeil under påvirkning av alkohol med språkvansker hos personer med afasi.

Foredraget holdes på engelsk. 

Lenken til zoom-arrangementet vil bli sendt ut på epost ca 30 minutter før det starter. Hvis du ønsker å delta, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Elisabet García González, Helene Killmer eller Ane Theimann for mer informasjon.

Emneord: Klinisk lingvistikk
Publisert 6. jan. 2021 15:55 - Sist endret 12. jan. 2021 10:02