English version of this page

Helena Taubner – Identitet och narrativt aktörskap hos personer som lever med afasi i ett digitaliserat samhälle

Helena arbetar som forskare (postdoktor) vid Högskolan i Halmstad, Sverige. Med en bakgrund i datalingvistik och handikappvetenskap har hon specialiserat sig på frågor om afasi, identitet och narrativt aktörskap.

Helenas föreläsning hålls på engelska.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, smil, hode.

Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som orsakas av stroke eller annan hjärnskada. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v.s. hens narrativa aktörskap, påverkas negativt. I en situation där hens narrativa aktörskap har begränsats behöver hen omförhandla sin identitet. För att göra det speglar hen sina självberättelser i olika sociala strukturer, som bland annat det samtida kommunikationslandskap som präglas av digital teknik men också attityder och normer – vilka till stor del skapas och upprätthålls av olika medier – gentemot personer med språkliga funktionsnedsättningar.

I sin avhandling från 2019 studerade Helena 21 personer med afasi orsakad av stroke. De upplevde ett ökat narrativt aktörskap när de kommunicerade i sociala medier jämfört med i andra sammanhang, på grund av den multimodalitet som den digitala tekniken erbjuder.

 

Publisert 12. okt. 2021 11:18 - Sist endret 12. okt. 2021 11:18