English version of this page

Mia Cecilie Heller - Andrespråkslæring i skolens begynneropplæring

Mia Cecilie Heller er seniorrådgiver ved Statped, avdeling språk/tale. Hun har doktorgrad i pedagogisk psykologi (fra Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk) og har tidligere jobbet som universitetslektor (Institutt for spesialpedagogikk, UiO) og som pedagogisk-psykologisk rådgiver (Oslo PPT). Forskningsinteressene hennes inkluderer språkutvikling hos flerspråklige barn, utviklingsmessige språkforstyrrelser og tiltak som kan fremme barns språklæring i skolen.

Mia Cecilie Heller holder foredraget på norsk.

Bildet kan inneholde: smil, kinn, leppe, øyenbryn, øyevipper.

Gode språkferdigheter er en viktig forutsetning for tilegnelse av kunnskap og deltakelse i et sosialt fellesskap. I dagens flerkulturelle samfunn er det imidlertid store variasjoner i språkkompetansen til barn som begynner på skolen. Mangelfulle språkferdigheter kan ha konsekvenser for elevers læringsutbytte. Det er derfor viktig å finne effektive måter som kan støtte språklæringen i skolen, spesielt for minoritetsspråklige elever som trenger språkstøtte. 

I dette foredraget presenteres resultater fra doktorgradsavhandlingen som undersøkte hvordan språklæring kan støttes i de tidlige barneskoleårene, basert på et samarbeid mellom forskere og praksisfeltet. Samarbeidet førte til utveksling av kunnskap og erfaringer om språklæring, som blant annet resulterte i utviklingen av et språkkurs. I den første artikkelen vurderes effekten av et intensivt språkkurs for minoritetsspråklige barn på 1. og 2.trinn. I den andre artikkelen gjennomføres kvalitative analyser av lydopptak fra undervisningsøktene i språkkurset. I den tredje artikkelen foretas det en evaluering av kartleggingsverktøyet Norsk Som Læringsspråk (NSL).

Publisert 9. apr. 2021 12:50 - Sist endret 9. apr. 2021 14:50