English version of this page

Natalia Kartushina - Ordlæring i et flerdialektalt miljø: Funn fra norske 2.5-åringer

Natalia Kartushina er førsteamanuensis i psykolingvistikk, og begynte å jobbe ved MultiLing i desember i 2020. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (fra Universitetet i Genève) og har tidligere jobbet som postdoktor ved BCBL (Spania), og BabyLing (Psykologisk Institutt, UiO).  Forskningsinteressene hennes inkluderer fonologisk/leksikalsk tilegnelse i første- og andrespråk, og hvordan miljøet påvirker språklæring.

Bildet kan inneholde: smil, erme, flash-fotografering, gest, stil.

In this talk, I will present data from two experiments that assess the role of dialectal variability on word learning in 2.5-year-old Norwegian toddlers. In experiment 1, two-and-a-half-year-old Norwegian toddlers were exposed, in their kindergarten, twice per day for one week, to a child-friendly audiovisual tablet-based e-book containing four novel pseudowords. Half of toddlers heard the story in three Norwegian accents, whereas the other half - in one Norwegian accent. The results revealed no differences between conditions, suggesting that multi-accent variability did not hinder toddlers’ word learning. In the second experiment, we examined the role of previous experience with multi-accent speech on word learning. Here, two-and-a-half-year-old Norwegian toddlers from mono-dialect and bi-dialect households were exposed, in their homes, for one week, to the e-book featuring three Norwegian accents and assessed on their word learning after each second exposure session. The results that I will present will shed light on our understanding on the role of dialect exposure on word learning in multi-accent input.

Emneord: Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse
Publisert 10. mars 2021 16:43 - Sist endret 10. mars 2021 16:43