2022

Tidligere

En mann i hvit skjorte ser i kameraet
Tid og sted: 31. mai 2022 14:1515:15, HWH 536

Curtis er forskningsdatakoordinator ved Universitetet i Cambridge, og i tillegg forsker han på flerspråklighet og nevrologisk mangfold - særlig interaksjonen mellom flerspråklighet og oppmerksomhetsnivå hos barn. Curtis har PhD i psykolingvistikk og mastergrad i teoretisk og anvendt lingvistikk fra Cambridge. For tiden er han tilknyttet prosjektet "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children's pragmatic development". Foredraget vil holdes på engelsk. 

A woman with blond hair smiles
Tid og sted: 19. mai 2022 14:1515:15, HWH 536

Mary Beth er førsteårs PhD-stipendiat ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Hun jobber under veiledning av Ingrid Lossius Falkum (som en del av DEVCOM-prosjektet) og doktorgraden hennes handler om den bokstavelige skjevheten i barns figurative språkutvikling. Mary Beth har en MAS fra University of Basel og har nylig sluttet seg til akademia igjen etter å ha jobbet som Senior Science Advisor for NZ Department of Conservation.

Foredraget vil holdes på engelsk.

En kvinne med blondt hår og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Tid og sted: 21. apr. 2022 14:1515:15, HWH 421

Monica Norvik er logoped MNLL og ph.d. i lingvistikk fra UiO. Hun jobber i afasiteamet, Statped og ved MultiLing - Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, og i tillegg ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. E-post: monica.norvik@iln.uio.no

Hanne Gram Simonsen er professor emeritus i lingvistikk ved MultiLing - Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, og arbeider med språkutvikling hos barn og språkavvik hos barn og voksne. E-post: h.g.simonsen@iln.uio.no

Foredraget vil bli holdt på norsk.

En kvinne smiler til kameraet
Tid og sted: 31. mars 2022 14:1515:15, HWH 536

Doktorgradsstipendiat Sarah Cameron presenterer prosjektet sitt, der hun vil undersøke følgende: Kan personer som tilegner seg norsk som andrespråk oppnå morfosyntaktisk prosessering som minner om den hos morsmålstalere? Er prosesseringen hos nybegynnere annerledes enn hos viderekommende innlærere? Endrer disse mønstrene seg over tid? Og hvilke faktorer kan føre til en mer morsmålsnær grammatikkprosessering i et andrespråk?

Foredraget vil holdes på engelsk.

En kvinne med blondt hår og briller og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Tid og sted: 28. feb. 2022 14:1515:10, Online

Christiane Lingås Haukedal og Ingeborg Sophie Ribu er førsteamanuenser i spesialpedagogikk ved OsloMet. Christiane har doktorgrad fra ISP, der hun skrev en avhandling om sammenhengen mellom språkferdigheter og livskvalitet hos barn og unge som har ulike grader av hørselstap. Ingeborg skrev sin doktoravhandling om språkvansker hos personer med demens ved ILN. De kommer til klinisk forum for å snakke om, og få innspill til, et nytt forskningsprosjekt om språkkartlegging og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med utviklingsmessige språkforstyrrelser. Foredraget holdes på norsk.

NB! Merk at arrangementet denne gangen vil avholdes på en mandag.

Kvinne i blå kjole smiler til kameraet
Tid og sted: 27. jan. 2022 14:1515:15, online

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.