English version of this page

Christiane Lingås Haukedal og Ingeborg Sophie Ribu - Words for Well-being

Christiane Lingås Haukedal og Ingeborg Sophie Ribu er førsteamanuenser i spesialpedagogikk ved OsloMet. Christiane har doktorgrad fra ISP, der hun skrev en avhandling om sammenhengen mellom språkferdigheter og livskvalitet hos barn og unge som har ulike grader av hørselstap. Ingeborg skrev sin doktoravhandling om språkvansker hos personer med demens ved ILN. De kommer til klinisk forum for å snakke om, og få innspill til, et nytt forskningsprosjekt om språkkartlegging og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med utviklingsmessige språkforstyrrelser. Foredraget holdes på norsk.

NB! Merk at arrangementet denne gangen vil avholdes på en mandag.

En kvinne med blondt hår og briller og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Foto: UiO/Nadia Frantsen/Privat

Språk- og kommunikasjonsvansker hos ungdom og unge voksne kan ha mange uttrykk, men et fellestrekk er at vanskene påvirker alle sider av deres daglige fungering - både i utdanning, jobb og i relasjoner til andre. Språk- og kommunikasjonsvansker kan føre til utfordringer med sosial fungering, læring, og å kunne gjøre hverdagslige ting som å følge en oppskrift eller lese en bruksanvisning og brev fra det offentlige. Ungdom og unge voksne som har språk- og kommunikasjonsvansker har følgelig større risiko for en rekke negative utviklingsutfall. De er overrepresentert blant elever som dropper ut av videregående skole, de har større risiko for psykiske helseplager, de er overrepresentert i kriminalomsorgen og de har en større risiko for å bli stående utenfor arbeidslivet som unge uføre. Derfor er det nødvendig med grundige kartlegginger av disse personenes språklige ferdigheter for å stille en sikker diagnose og å hjelpe til med målrettede tiltak som bedrer språk- og kommunikasjonsferdigheter som har potensiale til å forebygge skjevutvikling og bedre de unges livskvalitet. I dette prosjektet vil vi tilpasse og prøve ut et nytt språkkartleggingsverktøy til norsk (PPVT-5), samt å undersøke hvordan språk og kommunikasjonsvansker påvirker ungdommer og unge voksnes psykiske helse gjennom å undersøke deres livskvalitet.  

Dette arrangementet er åpent for alle. Lenke til zoom-eventet vil bli sendt ut til vår e-postliste. Hvis du ønsker å delta, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene KillmerAne Theimann eller Sarah Cameron for mer informasjon.

Emneord: Klinisk lingvistikk, språkvansker, kommunikasjonsvansker, kartleggingsverktøy
Publisert 8. feb. 2022 10:37 - Sist endret 11. feb. 2022 09:50