English version of this page

Curtis Sharma - Associations between bilingualism and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)-related behaviour in a community sample of primary school children

Curtis er forskningsdatakoordinator ved Universitetet i Cambridge, og i tillegg forsker han på flerspråklighet og nevrologisk mangfold - særlig interaksjonen mellom flerspråklighet og oppmerksomhetsnivå hos barn. Curtis har PhD i psykolingvistikk og mastergrad i teoretisk og anvendt lingvistikk fra Cambridge. For tiden er han tilknyttet prosjektet "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children's pragmatic development". Foredraget vil holdes på engelsk. 

En mann i hvit skjorte ser i kameraet
Foto: private

Curtis vil presentere resultatene fra et prosjekt der han har forsket på hvordan flerspråklighet og ADHD hos barn henger sammen og påvirker hverandre. For fullstendig sammendrag, se den engelske siden. 

Dette arrangementet er åpent for alle. Hvis du ønsker å holdes oppdatert om kommende arrangementer, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene Killmer eller Sarah Cameron for mer informasjon.

Emneord: Flerspråklighet, ADHD, Psykolingvistikk
Publisert 18. mai 2022 12:51 - Sist endret 18. mai 2022 12:51