English version of this page

Franziska Köder - Franziska skal holde presentasjonen på engelsk, for mer info se den engelske siden

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Franziska vil holde foredraget på engelsk.

Kvinne i blå kjole smiler til kameraet

Bilde: UiO / Nadia Frantsen

Franziska skal holde presentasjonen på engelsk, for mer info se den engelske side.

 

Dette eventet er åpent for alle. Lenke til zoom-eventet vil bli sendt ut til vår e-postliste. Hvis du ønsker å delta, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene Killmer eller Ane Theimann for mer informasjon.

Emneord: Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, ADHD, Flerspråklighet
Publisert 14. jan. 2022 14:55 - Sist endret 25. jan. 2022 10:14