English version of this page

Franziska Köder

Does multilingualism affect attention levels and the likelihood of an ADHD diagnosis? Evidence from a Norwegian Cohort study.

Kvinne i blå kjole smiler til kameraet

Bilde: UiO / Nadia Frantsen

Om Franziska Köder

Franziska Köder er forsker og lab sjef i MultiLings sosiokognitive lab. Hun har doktorgrad i eksperimentell psykolingvistikk (Universitetet i Groningen) og MA i tysk lingvistikk og filosofi (Universitetet i Heidelberg). 

Hennes interesser ligger i barns pragmatiske og semantiske utvikling, med spesielt fokus på flerspråklighet og atypisk utvikling. Hun er for tiden leder for prosjektet  "Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development", finansiert av Forskningsrådet.

Om arrangementet

Franziska skal holde presentasjonen på engelsk, for mer info se den engelske side.

Dette arrangmentet er åpent for alle. Lenke til zoom-eventet vil bli sendt ut til vår e-postliste. Hvis du ønsker å delta, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene Killmer eller Ane Theimann for mer informasjon.

Emneord: Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, ADHD, Flerspråklighet
Publisert 14. jan. 2022 14:55 - Sist endret 6. des. 2022 10:12