English version of this page

Monica Norvik og Hanne Gram Simonsen: Katta ut av sekken – tilpasning av afasitesten CAT til norsk

Monica Norvik er logoped MNLL og ph.d. i lingvistikk fra UiO. Hun jobber i afasiteamet, Statped og ved MultiLing - Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, og i tillegg ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. E-post: monica.norvik@iln.uio.no

Hanne Gram Simonsen er professor emeritus i lingvistikk ved MultiLing - Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, og arbeider med språkutvikling hos barn og språkavvik hos barn og voksne. E-post: h.g.simonsen@iln.uio.no

Foredraget vil bli holdt på norsk.

En kvinne med blondt hår og en kvinne med brunt hår smiler til kameraet
Foto: UiO/Nadia Frantsen

Comprehensive Aphasia Test er et kartleggingsverktøy for afasi som først ble utgitt på engelsk i 2004. Innenfor det internasjonale afasinettverket The Collaboration of Aphasia Trialists har man blitt enige om å samarbeide om å tilpasse dette verktøyet til en rekke ulike språk (for tiden arbeider 32 språkteam med dette.) Ved å ha sammenlignbare kartleggingsverktøy på flere språk er det lettere å forske på tvers av språk, og det gjør det også mulig å kartlegge flerspråklige personer med afasi i alle språkene deres. Den norske versjonen, CAT-N, er nettopp publisert, og i dette foredraget vil vi presentere dette nye afasiverktøyet og fremgangsmåten for å tilpasse CAT til norsk – det dreier seg nemlig slett ikke om en oversettelse, men om en grundig tilpasningsprosess med etterfølgende normering.

Dette arrangementet er åpent for alle. Hvis du ønsker å holdes oppdatert om kommende arrangementer, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene KillmerAne Theimann eller Sarah Cameron for mer informasjon.

Emneord: Klinisk lingvistikk, språkvansker, kartleggingsverktøy
Publisert 4. apr. 2022 11:25 - Sist endret 4. apr. 2022 11:27