English version of this page

Sarah Cameron - Tilegnelse og prosessering av andrespråksgrammatikk: En ERP-studie

Doktorgradsstipendiat Sarah Cameron presenterer prosjektet sitt, der hun vil undersøke følgende: Kan personer som tilegner seg norsk som andrespråk oppnå morfosyntaktisk prosessering som minner om den hos morsmålstalere? Er prosesseringen hos nybegynnere annerledes enn hos viderekommende innlærere? Endrer disse mønstrene seg over tid? Og hvilke faktorer kan føre til en mer morsmålsnær grammatikkprosessering i et andrespråk?

Foredraget vil holdes på engelsk.

En kvinne smiler til kameraet

Tidligere studier med EEG har vist at prosessering av setninger som inneholder grammatiske feil hos innlærere av et andrespråk varierer med ferdighetsnivå. Mens viderekomne innlærere oppfører seg mer som morsmålstalere ved at morfosyntaktiske feil gjerne fører til en respons i hjernen kjent som P600, ser vi ofte ikke denne samme reaksjonen hos nybegynnere. Ved å benytte et longitudinelt design, er formålet med dette prosjektet å finne ut mer om tilegnelsesprosessen, og hvorvidt P600-komponenten kan dukke opp senere i læringsløpet hos innlærere som ikke hadde denne responsen på nybegynnerstadiet.

Sarah har mastergrad i lingvistikk fra UiO, og er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Lingvistiske og Nordiske studier. Hun er også tilknyttet MultiLing. De akademiske interessene hennes er innenfor psyko- og nevrolingvistikk, spesielt knyttet til tilegnelse, prosessering og organisering av språk i hjernen.

 

Dette arrangementet er åpent for alle. Hvis du ønsker å holdes oppdatert om kommende arrangementer, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene KillmerAne Theimann eller Sarah Cameron for mer informasjon.

Emneord: andrespråkstilegnelse, språkprosessering, EEG, nevrolingvistikk
Publisert 10. mars 2022 11:26 - Sist endret 10. mars 2022 11:26