English version of this page

Titia Benders: Two attempts to understand the structure of acoustic variability in Infant-Directed Speech (IDS) (and the implications for language development)

Titia Benders er amanuensis i lingvistikk (med vekt på fonetikk) ved Universitetet i Amsterdam. Det var også her hun avla sin doktorgrad. I tillegg har hun jobbet som postdoktor ved Radboud University i Nijmegen, forelest i psykologi ved Newcastle University, Australia, og tilbragt 7 år som (første)amanuensis ved institutt for lingvistikk på Macquarie University, Australia. Her var hun også nestleder for the Child Language Lab.

Benders forsker på utviklingen av fonologiske representasjoner knyttet til persepsjon, produksjon og input. Hennes hovedinteresse er tilegnelse av segmentale og prosodiske representasjoner hos barn i aldersspennet 6 måneder til 6 år. Hun ser på både enspråklige og flerspråklige barn, og barn med og uten hørselstap eller utviklingsmessig språkforstyrrelse. I tillegg forsker hun på lingvistiske og emosjonelle trekk ved barnerettet tale hos begge foreldre. Benders' forskning tar i bruk teknikker fra fonetikk, utviklingspsykologi og oppdaterte statistiske metoder.

En kvinne i rød topp smiler og skriver på en tavle

Dette foredraget vil holdes på engelsk. Se den engelske siden for sammendrag.

Dette arrangementet er åpent for alle. Hvis du ønsker å holdes oppdatert om kommende arrangementer, kan du melde deg på e-postlista vår her. Du kan også kontakte Helene Killmer eller Sarah Cameron for mer informasjon.

Emneord: Språktilegnelse, Fonologi, Fonetikk, Utviklingspsykologi, Barnerettet tale
Publisert 11. nov. 2022 13:06 - Sist endret 11. nov. 2022 13:06