2015

Tidligere

Tid og sted: 26. nov. 2015 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Valantis Fynandis ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. november for å holde foredraget "Testing the Tense Underspecification Hypothesis: Evidence from Greek, Italian, and German"

Tid og sted: 12. nov. 2015 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Stipendiat Yeșim Sevinç ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 12. november for å holde foredraget "Language anxiety across generations, across disciplines: Implications for the relation between bilingual speech, anxiety and physiology".

Tid og sted: 29. okt. 2015 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Magnhild Selås ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse den 29. oktober for å holde foredraget "Funn frå ei undersøking av språket hos barn med Noonan syndrom".

Tid og sted: 28. mai 2015 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Gözde Mercan ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 28. mai for å holde foredraget "The representation of (morpho-)syntax in bilingual minds".

Tid og sted: 23. apr. 2015 14:1516:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Stipendiat Magdalena Łuniewska ved Universitetet i Warszawa vil presentere normer for tilegnelsalder for 299 ord på tvers av 25 ulike språk.