Språket hos barn med Noonan syndrom

Postdoktor Magnhild Selås ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse den 29. oktober for å holde foredraget "Funn frå ei undersøking av språket hos barn med Noonan syndrom".

Foredraget er åpent for alle Her følger et kort sammendrag.

Funn frå ei undersøking av språket hos barn med Noonan syndrom

Innlegget vil presentere resultata frå ei undersøking av språket til til saman 18 barn med Noonan syndrom. Barna har blitt testa med ulike testar, i tillegg har foreldra rapportert språket til barna. Resultata viser at dette er ei gruppe med stor spreiing, men at visse språklege felt ser ut til å vere spesielt vanskeleg.

 

Publisert 13. okt. 2015 11:09 - Sist endret 27. mai 2019 13:19