English version of this page

Kartlegging av flerspråklige barn i Sør-Afrika

Til årets siste forummøte, får vi besøk av Helena Oosthuizen og Frenette Southwood fra Stellenbosch Unversity i Sør-Afrika Som vil snakke om kartlegging av flerspråklige barn i Sørafrika.

 

Sør-Afrika er det landet i verden med størst lovfestet flerspråklighet. I tillegg til de 11 offisielle språkene, brukes det også en rekke andre språk - stort sett nedarvingsspråk og språk snakket i ulike innvandrergrupper. Selv om engelsk er landets lingua franca og det mest brukte språket i handel og industri, vitenskap og teknologi, politikk og utdannelse har mange sør-afrikanere begrensede kunnskaper i engelsk. Dette til tross for at de fleste sør-afrikanere har (i alle fall i teorien) hatt engelsk som undervisningsspråk i åtte år. 

På tross av dette er den største andelen av sør-afrikanske logopeder enten enspråklige med engelsk som morsmål eller afrikaans-engelsk tospråklige med gode engelskkunnskaper, men uten særlig kunnskaper i de største afrikanske språkene. Generelt sett speiler representerer ikke logopedpraksisen i Sør-Afrika landets flerspråklige og flerkulturelle virkelighet. Videre er de afrikanske språkene som snakkes i Sør-Afrika dårlig studert: Utviklingsnormer for barnespråk, grammatiske beskrivelser og kartleggings- og undervisningsmateriale er enten utilgjengelige eller utilstrekkelige på disse språkene. Denne situasjonen gir store utfordringer for logopeder og andre som jobber med barn og barns språkutvikling. 

I denne presentasjonen vil Oosthuizen og Southwood gi en oversikt over hvordan kartlegging av barnespråk og opplæring foregår i Sør-Afrika, og de vil kort beskrive hvordan de prøver å løse de nevnte utordringene. 

Emneord: Sør-Afrika, barnespråk, Kartlegging
Publisert 7. nov. 2016 11:17 - Sist endret 9. nov. 2016 16:35