English version of this page

Klinisk forum 17. november

17. november får vi besøk av Ingrid Lossius Falkum og Franziska Köder fra CSMN.

Ved hjelp av en eye-tracker har de undersøkt hvordan barn forstår og tilegner seg metonymer

Köder og Falkum har undersøkt hvordan barn prosesserer metonymer som "Nesa er sur" i betydningen "mannen med den store nesa, er sur".
Norske barn mellom 3 og 9 år, samt en kontrollgruppe med voksne deltakere tok del i en ny metonymioppgave som kombinerte bildeutvelgelse med eye-tracking. 
Blikkdata viser at selv treåringer har en grunnleggende forståelse av metonymer. Allikevel tar det flere år før barna har oppnådd samme forståelse som de voksne, dette er tydelig ut fra bildevalgene og begrunnelsene deres.   

Emneord: Metonymi, eye-tracking, barnespråk
Publisert 7. nov. 2016 10:58 - Sist endret 1. juni 2019 17:40